Welcome to DSIT

ยินดีต้อนรับ สู่ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

About

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศหมายเหตุ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ อาจมีเรียนในวันอาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดรายวิชา คลิก

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Data Science and Information Technology)
วิชาเอก แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ
   - แขนงวิชาวิทยาการข้อมูล
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต
สิ่งที่ได้รับ 1) ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะทางวิชาชีพ
2) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3) ใบปริญญาบัตร
4) ใบรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
5) Certificated มาตรฐานวิชาชีพไอที (ตามเกณฑ์)
เปิดรับสมัคร
ภาคที่รับ รับผู้จบ เรียนวัน เวลา เรียน

ปกติ
ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน. จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น. 4 ปี
ปวส. หรือ เทียบเท่า จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น. 2 ปี
สมทบ ปวส. หรือ เทียบเท่า จันทร์-พฤหัส 18.00-21.00 น. 2 ปี

วันอาทิตย์
ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน. อาทิตย์ 18.00-19.30 น. 4 ปี หรือมากกว่า
ปวส. หรือ เทียบเท่า อาทิตย์ 18.00-19.30 น. 2 ปี

Translations

ประมาณการค่าใช้จ่าย

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ภาคที่รับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประมาณค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด ทุนเรียนดี
GPA 2.80
คงเหลือ
ปกติ สมทบ วันอาทิตย์ กยศ. กรอ.

หลักสูตรเรียน 4 ปี (ปวช./ม.6)


176,200 บาท 40,000 บาท - 136,200 บาท
176,200 บาท - ลด 50% 88,100 บาท
หลักสูตรเรียน 4 ปี (ปวช./ม.6) 5,000 บาท เทอมแรก สอบถามเพิ่มเติม คลิก
หลักสูตรเรียน 2 ปี (ปวส.) 92,000 - 96,000 บาท 5,000 บาท เทอมแรก - ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
หลักสูตรเรียน 2 ปี (ปวส.) 92,000 - 96,000 บาท 12,000 บาท เทอมละ 3000 บาท - ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
หลักสูตรเรียน 2 ปี (ปวส.) 92,000 - 96,000 บาท 5,000 บาท เทอมแรก - ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ
- ชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท ตอนสมัคร ไม่ต้องสอบเข้า
- นักศึกษาเทียบโอน ปวส./ป.ตรี/โอนย้ายสถาบัน หรือ ป.ตรี ใบที่ 2
     - ชำระค่าเทียบโอน 500 บาท จ่ายครั้งเดียว
     - ชำระค่าสอบเทียบโอนความรู้ CE วิชาละ 450 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนที่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
- นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ชำระค่าสมัครสอบมาตราฐานวิชาชีพไอที 300 บาท
- ค่าใช้จ่ายอาจมีลดหรือเพิ่มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ สอบถามเพิ่มเติม คลิก
- ทุนนักกีฬาและทุนความสามารถพิเศษ ติดต่อฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยธนบุรี

นายกรกต พุ่มแก้ว (ตูน)

Regional IT Security APAC; Brenntag ingredients (Thailand) public company limited

ศิษย์เก่า เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาคปกติ รหัส 56

เรียนไอที คือ กำไรเล็กๆน้อยๆแล้วครับ มันคืออนาคตจริงๆ ยังไงก็ไม่ตกงาน ส่วนเรื่องตั้งใจเรียน ไม่ได้หมายถึงให้อ่านหนังสือบ่อยๆ
แต่คือเรื่องการแบ่งเวลาครับ ลองแบ่งเวลาเล่น เวลาเรียน เวลาสอบให้ดี ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับ อยู่ที่เราทำตัวทั้งนั้น
มันคือการเรียนรู้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เพื่อน ผู้คน การสื่อสารกับคนอื่น เก็บเกี่ยวความสุขเยอะๆ
แล้วจะไม่เสียเวลากับการเรียน 4 ปีแน่นอนครับ

นางสาวเบญจมาศ อินชื่น (แป้ง)

PROGRAMMER; บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

ศิษย์เก่า เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาคปกติ รหัส 57

หากเราเลือกที่จะเดินขอให้เดินให้ถึงเส้นชัยไม่จำเป็นต้องเด่น ต้องเก่ง ขอแค่ขยัน อดทน
และมุ่งมั่นไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร จะผ่านไปได้เสมอ

นายพงษ์ศธร พันธุสัน (ไดมอนด์)

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ศิษย์เก่า ภาควันอาทิตย์ รหัส 60

สำหรับใครที่ต้องการเรียนเทียบโอนภาควันอาทิตย์หรือภาคปกติ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกได้เลยว่า ไม่ยากอย่างที่คิดและการเรียนการสอนก็สะดวกสบาย มีพร้อมและอบอุ่น จบแน่นอน

team

ประมวลภาพ กิจกรรม

กิจกรรมล่าสุดของสาขาวิชา

อบรม "การสร้างสื่อการเรียนการสอน"

G107 มหาวิทยาลัยธนบุรี

อบรม IoT "สร้างตัววัดระยะด้วย Sensor"

G110 มหาวิทยาลัยธนบุรี

การควบคุมโดรนขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยหมู่บ้านครู

Contact

Contact Us

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

Our Address

Faculty of Science and Technology Thonburi University
248 Soi Petchkasem 110, Petchkasem Road, Nong Khang Phlu, Nong Khaem, Bangkok 10160

Email Us

sit.thonburi-u@thonburi-u.ac.th

Call Us

0-2809-0823 ต่อ 114